Committees

Sponsored by:
Chinese Society for Electrical Engineering (CSEE)
Co-sponsored by:
The Institute of Electrical Engineers of Japan (IEEJ)
The Korean Institute of Electrical Engineers (KIEE)
The Hong Kong Institution of Engineers (HKIE)
Organzied by:
State Grid Shandong Electric Power Company
Shandong University(SDU)
Media Supporters:
Proceedings of The Chinese Society for Electrical Engineering
CSEE Journal of Power and Energy Systems
Conference Chairperson
Zheng, Baosen (China)
Co-Chairperson
Yokoyama, Akihiko (Japan)
Park, June Ho (Korea)
Chan, Thomas K C (Hong Kong, China)

International Steering Committee

Chairperson
Xie, Mingliang (China)
Co-chairperson
Fukui,Shinta (Japan)
Lee, Heung Jae (Korea)
Chan, Ching Chuen (Hong Kong, China)
Members
Zhou, Xiaoxin(China)
Jiang, Bin (China)
Kobashi, Shuichi (Japan)
Sato, Ikuko (Japan)
Ahn, Jin Woo (Korea)
Choi, Jae Seok (Korea)
Chan, Chau Fat (Hong Kong, China)
Chan, Fuk Cheung (Hong Kong, China)

International Program Committee

Chairperson
Liang, Xidong (China)
Co-chairperson
Sekioka, Shozo (Japan)
Lee, Seung Jae (Korea)
Lo, Edward W C (Hong Kong, China)
Members
Zhang, Fangzheng(China)
Ren, Zhigang(China)
Ren, Jie(China)
Zhao, Jianjun(China)
Liu, Yutian(China)
Luang, Wenpeng (China)
Gao, Feng (China)
Han, Lei (China)
Zha, Kunpeng(China)
Zhang, Hengxu(China)
Dong, Xuzhu (China)
Hu, Wei(China)
Ono, Yasushi (Japan)
Tsuji, Takao (Japan)
Lee, Byong Jun (Korea)
Jang, Gilsoo (Korea)
Chiang, Tung Keung(Hong Kong, China)
Pong, Bryan M H(Hong Kong, China)

Local Organizing Committee

Chairperson
Chen, Xiaoliang(China)
Co-chairperson
Bai, Yu(China)
Liu, Fuqing(China)
Liu, Yutian(China)
Li, Gang(China)
Members
Zhao, Jianjun(China)
Liu, Songju(China)
Wang, Chunli(China)
Liu, Min(China)